Sasa @sasa_cafe

東京大学工学部。卒業したい。卒業したい。卒業したい。卒業したい。卒業したい。卒業したい。卒業したい。卒業したい。卒業したい。卒業したい。卒業したい。卒業したい。卒業したい。卒業したい。卒業したい。卒業したい。卒業したい。趣味はFlash音楽ゲーム(音ゲー)のゲームデータ作り。

フォローする

1